By Sunna Borghuis,Harmen van Straaten

In dit heerlijk dikke voorleesboek staan maar liefst 30 verhalen over de bende van vier: tweeling Mies en Jet, hun jongere broertje Kees en hun gekke vader.. Zo moet Kees bijvoorbeeld een spreekbeurt houden op tuition, maar hij weet geen leuk onderwerp. Poezen, dino’s – daarover is al honderd keer verteld. Maar dan krijgt papa een van zijn geniale ingevingen: waarom niet een spreekbeurt over scheetjes?

Show description

Read More →

By Maxim Februari

Zodra je aan de buitenwereld laat weten dat je verder wilt leven als guy, krijg je algauw met vreemde vooroordelen over mannelijkheid te maken. Vrouwen zijn er tremendous van overtuigd dat je door het gebruik van testosteron een lawaaierige macho wordt, mannen nodigen je broederlijk uit hun motorzaag te komen bekijken.
Zo blijkt geslachtsverandering een goede aanleiding eens na te denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid. De maakbare guy biedt daarom niet alleen een aantal wetenswaardigheden over hormonen en lichamelijke veranderingen, maar gaat ook kort in op verschillende sociale aspecten van de transitie.
Zeer uiteenlopende vragen komen in vogelvlucht aan bod. Wat is het verschil tussen sekse en gender? Is je companion nu opeens heteroseksueel? Zijn er etiquetteregels rondom geslachtsverandering? Krijgt een nieuwe guy een adamsappel? Hoe is transitie wettelijk geregeld? Wat is een cisman? En hoe zat het toch met koningin Christina van Zweden?

Maxim Februari is schrijver, filosoof en jurist. Hij schreef eerder onder de naam Marjolijn Februari essays en romans, waaronder De literaire kring (2007) en Ons soort mensen (2011).

Show description

Read More →

By Irene Tuffrey-Wijne

Slecht nieuws krijgen is niet leuk, slecht nieuws vertellen ook niet. Maar dat magazine geen excuus zijn om mensen met een verstandelijke beperking informatie te onthouden over belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Het kan gaan om familieleden die overlijden, begeleiders die ergens anders gaan werken, ziekte in het eigen lichaam of gewoon een vakantie die niet doorgaat. De vraag is: hoe vertel je dit aan mensen die een ander begripsvermogen hebben en vaak een minder ontwikkeld tijdsbesef? En wie moet het eigenlijk vertellen?Irene Tuffrey-Wijne ontwikkelde een leidraad die ze onder andere baseerde op de ervaringen van ruim honderd mensen met en zonder verstandelijke beperking die deelnamen aan haar onderzoek. Ze laat zien hoe je belangrijke informatie begrijpelijk kunt maken door haar op te delen in kleine stukjes, waarbij je bewust kunt kiezen wanneer je wat vertelt. Ze vindt het belangrijk dat alle mensen die een rol spelen in het leven van iemand met een verstandelijke beperking betrokken worden bij de situatie. En ze wijst erop dat er onder chicken mensen kunnen zijn die zelf ook getroffen worden door het slechte nieuws, bijvoorbeeld als een gezamenlijke ouder overlijdt. De ondersteuning zou zich daarom ook op chicken moeten richten.Tuffrey-Wijne is een Engelse onderzoeker die in Nederland opgroeide en haar loopbaan begon als verpleegkundige. Deze Nederlandse editie van haar boek is niet alleen een vertaling van de oorspronkelijke Engelstalige, maar is ook aangepast aan de Nederlandse situatie.

Show description

Read More →

By Tom Willem den Hoed

Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zon managementmodel.
Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat op een gestructureerde wijze een overzicht biedt van de relevante managementmodellen zou daarbij een uitkomst zijn.

Dit boek biedt zon gestructureerd overzicht, gebaseerd op een praktische benadering die logische verbanden legt voor iedereen die werkzaam is in een organisatie, ofwel daarvoor in opleiding is. Het is natuurlijk tevens een toegankelijk naslagwerk met handvatten voor het toepassen van managementmodellen.

In Deel 1 wordt op beknopte wijze een bedrijfskundige examine gegeven. Dit biedt een concreet inzicht in en gevoel voor de bedrijfssituatie aan de hand van de volgende vragen:
-Wat zijn de drijvende krachten achter de enterprise?
-Wat zijn de voor- en nadelen van de organisatiestructuur en -cultuur,
-Welke belangen hebben onze stakeholders en
-Welke invloed heeft de omgeving op onze organisatie?

In Deel 2 worden ruim a hundred relevante managementmodellen toegelicht, op foundation van een logische structurering. Enkele voorbeelden van modellen die in dit boek terug te vinden:
-Ambitie-Realisatiematrix
-Balanced Scorecard
-BCG-matrix
-Blauwe Oceaan Strategie
-CoBIT
-Kleurenmodel van De Caluwé
-Lean
-Vijfkrachtenmodel van Porter

Dit boek is geschreven om (aanstaande) managers, adviseurs en studenten in het hoger onderwijs die informatie te bieden die nodig is om de bedrijfssituatie op een zinvolle en diepgaande wijze te kunnen onderzoeken. Het boek stimuleert chicken ook om hun business-gevoel en intuïtie aan te spreken en niet te aarzelen om een meerzijdige diagnose te stellen. Immers, een probleem heeft meestal meerdere oorzaken en daarmee zijn er ook meerdere keuzemogelijkheden (dus managementmodellen) om een probleem aan te pakken.

Overzicht van de in het boek besproken modellen:
1.4 P's: Marketingmix (par. 5.8)
2.5 V-methode van TNO (par 9.2)
3.7 Sen-model van McKinsey (par. 8.2)
4.ABCD-analyse / Externe marktanalyse (par. 5.3)
5.Abell: enterprise Definition version (par. 4.11)
6.Adopterscategorieën (par. 6.2)
7.Ambitie-Realisatiematrix (AR-matrix) (par. 9.13)
8.Amsterdams version voor Informatiemanagement (par. 9.8)
9.Andrews: Strategieframework (par. 5.9)
10.Ansoff-model voor groeistrategie (par. 5.4)
11.Appreciative Inquiry (par. 9.2)
12.Ashridge: Missiemodel (par. 4.8)
13.D'Aveni: Strategisch Overwicht (par. 5.34)
14.Balanced ranking Card (Kaplan & Norton) (par. 9.7)
15.BCG-matrix (par. 5.28)
16.Bedrijfsgeschiedenis (par. 4.3)
17.Bedrijfskolomanalyse (par. 4.4)
18.Bedrijfsmodellen (par. 4.5)
19.Belbin: Teamrollen (par. 9.19)
20.Benchmarking: Robert Camp (par. 9.4)
21.Berenschot: Veranderkwadranten (par. 9.6)
22.Berenschot: Zevenkrachtenmodel (par. 9.6)
23.Big 5, The (par. 5.17)
24.BiSL: Business-informatiemanagement (par. 5.10)
25.Blauwe Oceaan-strategie (par. 7.2 en par. 9.20)
26.Blake & Mouton: Managerial Grid theorie (par. 5.17)
27.Bono, De: De zes denkhoeden (par. 6.11)
28.Bos, Ten: HRM-cyclus (par 5.5)
29.Bossidy en Charan: Ondernemingsmodel (par. 5.24)
30.Business version Canvas (par. 8.6)
31.C4-model van Glouderman/Mintzberg (par. 4.12)
32.Caluwé, De: Kleurenmodel (par. 4.21)
33.Cameron & Quinn: OCAI-model (par. 5.11)
34.Cameron & Quinn: Organisatiecultuur (par. 4.16)
35.Camp: Organisatieverandermatrix (par. 6.10 en par.9.6)
36.CMMI: organisatievolwassenheid (par. 5.29)
37.CoBIT: IT Governance (par. 9.10)
38.Collins: sturdy to nice (par. 4.14)
39.Cooper & Kaplan: task established Costing: (par. 5.2)
40.COSO: Risicomanagement (par. 9.12)
41.Covey: Effectief leiderschap (par. 5.17)
42.Deming: PDCA-cirkel (par. 9.17)
43.DESTEP-model (par. 5.21)
44.DiStefano: Tran

Show description

Read More →

By Theo Kars

Theo Kars is een slecht mens. Hij heeft zich nooit iets aan zijn ouders of docenten gelegen laten liggen, zat ooit geruime tijd in de gevangenis wegens oplichting van een staatsbedrijf, financierde met het wederrechtelijk verkregen geld een polemisch tegendraads literair tijdschrift (waarvan W.F. Hermans een van de eerste abonnees was), simuleerde heimwee om onder militaire dienstplicht uit te komen, woonde acht jaar samen met twee meisjes, en wijdde de tijd die hij niet aan lezen, schrijven en vertalen besteedde, aan de jacht op erotische en andere zinnelijke genoegens. Kars persoonlijke levenscode, hedonisme en non-conformistische instelling brachten hem voortdurend in botsing met de buitenwereld,een prijs die hij zonder morren betaalde. Tijdens zijn zelfgekozen levenslange isolement stelde hij een uniek vertaaloeuvre samen en publiceerde vele romans. Wie is Theo Kars?

In twee dikke delen beschrijft Theo Kars de geschiedenis van zijn leven of beter: van zijn individu. Zijn bedoeling is niet te vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt, maar te bepalen hoe hij heeft kunnen worden wie hij nu is. Aan de hand van zijn levensloop gaat Kars na wat het DNA van zijn persoonlijkheid is. Het resultaat is een meedogenloos zelfportret, omringd door een groot aantal even onbarmhartig geschilderde miniaturen van de mensen die voor hem van belang waren.

`Ik heb altijd een voorliefde gehad voor personen over wie iedereen schande sprak, voor spelers en overspeligen, voor schrijvers als Casanova en Multatuli, en tegelijkertijd een antipathie gevoeld voor hele en halve heiligen als moeder Teresa, majoor Bosshardt en de Dalai Lama, het soort figuren dat door iedereen wordt geroemd om hun belangeloosheid en idealisme. Wel, dat bewijst dat ik niet deug.

Kars memoires lezen door deze instelling en zijn bewogen leven als een psychologische schelmenroman. Zijn relaas pakt je onmiddellijk, waar je er ook in begint. Overtuig uzelf en neem de proef op de som!

Show description

Read More →

By Willem Frederik Hermans

'Ik heb deze bundel Paranoia genoemd, zonder te bedoelen dat de personages die erin optreden, aan deze geestesziekte lijden. Ik ben geen psychiater, ik stel geen diagnose.' Aldus Willem Frederik Hermans over zijn eerste bundel met onvergetelijke verhalen: 'Preambule', 'Manuscript in een kliniek gevonden', 'Paranoia', 'Het behouden huis', 'Glas' en 'Lottie Fuehrscheim'.

Velen bewonderen Hermans het meest om zijn verhalen en novellen omdat daarin het hermansiaanse universum in verhevigde vorm zichtbaar wordt. Ook in de hier gepresenteerde, de adem afsnijdende verhalen, die algemeen tot zijn beste werk worden gerekend, balt Hermans' hoofdthema zich samen: de wereld is een chaos en voor de mens in wezen onbevattelijk.

Show description

Read More →

By Thierry Baudet

De Europese Unie en de open grenzen hebben de nationale staat verzwakt. De soevereiniteit van het parlement wordt steeds verder ondergraven en de nationale identiteit verwatert. In de tweede helft van de twintigste eeuw is in alle West-Europese landen een sluipende aanval gedaan op de natiestaat. In een verrassende kritiek op de naoorlogse elites laat Thierry Baudet zien dat zonder nationale soevereiniteit de democratische rechtsstaat niet kan functioneren. De aanval op de natiestaat neemt de lezer mee vanaf de oorsprong van moderne staten in de zestiende en zeventiende eeuw tot aan de brandende kwesties van nu: immigratie, populisme en de toekomst van de ecu. In deze speciale, tiende druk zijn twee nieuwe voorwoorden toegevoegd: een van de Franse essayist Pascal Bruckner en een van de Britse filosoof Roger Scruton.

Dr. mr. Thierry Baudet (1983) is een van de meest markante stemmen in het hedendaagse debat. Hij publiceerde zes non-fictieboeken over filosofie, politiek en geschiedenis, een boek over klassieke muziek en, in september 2014, een roman. De aanval op de natiestaat werd genomineerd voor de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek van 2012. Er werden inmiddels meer dan 10.000 exemplaren van verkocht.

Show description

Read More →

By Jacquie McNish,Sean Silcoff

De waanzinnige opkomst en de spectaculaire val van BlackBerry

In 2009 used to be de helft van de smartphonemarkt in het bezit van BlackBerry. Vandaag de dag is dat nog maar 1 procent. Wat ging er mis?

Geen bereik is het verbazingwekkende verhaal van een bedrijf dat eerst alle wereldwijde giganten had omver geduwd, voordat het zelf binnen korte tijd bezweek aan de meedogenloze concurrentie uit Silicon Valley, door toedoen van bedrijven als Apple en Google. Door gesprekken met de belangrijkste spelers, senior executives, directeuren en concurrenten beschrijft Geen bereik de opmerkelijke opkomst en duizelingwekkende val van een multinational die ooit begon als een kleine startup boven een bagelwinkeltje in Ontario.

De bekende journalisten Jacquie McNish en Sean Silcoff hebben een meeslepend, spannend en uitermate vermakelijk verhaal geschreven rondom een van de meest boeiende bedrijven van deze eeuw.

Jacquie McNish en Sean Silcoff zijn twee zeer bekende businessjournalisten uit Canada. Ze staan bekend om hun onthullende verhalen over de grootste bedrijven van de afgelopen 25 jaar. McNish schrijft voor de Wall road Journal en received zes grote prijzen voor haar baanbrekende onderzoeken. Silcoff schrijft voor Globe and Mail en is een auteur met vele prijzen op zijn naam, zoals de nationwide Newspaper Award.

Show description

Read More →

By Marc Veerkamp

Deze superspannende legende is op ongeëvenaarde wijze herverteld en spreekt bij jong en oud tot de verbeelding...

Al jaren verlangt het Engelse volk naar een koning. Volgens een legende kan er pas iemand gekroond worden wanneer het diegene lukt om een betoverd zwaard uit een enorme steen los te trekken. Veel dappere ridders hebben dit geprobeerd, maar het is tot dan toe nog niemand gelukt. Dan trekt de jonge schildknaap Arthur het zwaard moeiteloos uit de steen. Met hulp van de Tovenaar Merlijn zou Arthur weleens de grootste koning kunnen worden die Engeland ooit heeft gekend…

 

Show description

Read More →

By Marianne Hoogstraaten,Theo Hoogstraaten

2015
Er zijn twee brieven van Michelangelo verdwenen uit het geheime Vaticaanse Archief. Nog geen dag later wordt de beheerder van het Geheime Archief op gruwelijke wijze vermoord. Emilia raakt op een weird and wonderful manier bij de zaak betrokken en wordt gegijzeld. Gaat ze het overleven?

1509
Mirabella wordt in nachtelijk Rome gesnapt tijdens het rollen van een beurs. In paniek slaat ze op de vlucht. In het atelier van Michelangelo vindt ze een schuilplaats. Waarom moet Mirabella consistent with se van Michelangelo in het Vaticaan een paar schilderingen bekijken. En wat heeft dit te maken met de beruchte Borgia-paus Alexander VI?

Show description

Read More →